Grafikos meno kursai | Dizainas

#suVIKOpavyko

Dizainas

Grafikos meno kursai

VTDK grafikos meno kursai skirti norintiems susipažinti su grafikos kaip dailės rūšies specifika, įvairiais spausdinimo būdais, padėti ugdyti meninį skonį, vystyti kūrybiškumą ir vaizduotę.

PROGRAMA

  1. Trumpa grafikos meno apžvalga, medžiagos ir įrankiai.
  2. Grafikos technikų įvairovė ir spausdinimo būdai. Iškilioji spauda ir giliaspaudė.
  3. Medžio, kartono ir lino technika. Redukcinis būdas, dupleksas.
  4. Ofortas ir sausa adata.
  5. Netradicinių medžiagų panaudojimas grafikos mene.
  6. Monotipija.
Grupė:grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų.
Pradžia:Renkamos naujos grupės nuo 2024 m. lapkričio 7 d.
Trukmė:4 užsiėmimai po 4 akademines valandas, 1 kartą per savaitę (viso 16 akademinių valandų)
Laikas:Renkamos naujos grupės nuo 2024 m. spalio 31 d.
Vieta:Olandų g. 16., 268 aud.
Kaina asmeniui:100 Eur
Dėstytojas:Virginija Kalinauskaitė
Darbo priemonės:pieštukai, apvalūs ir plokšti teptukai, kirstos kaligrafinės plunksnos, tušas, popierius (A4, A3 dydžio).
Kontaktai pasiteirautiKristina Višnevskienė tel. 8 674 04941, el. p. k.visnevskiene@vtdko.lt
Registracija:https://events.vtdko.lt/kursai