Mechaninių technologijų inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Mechaninių technologijų inžinerija

Studijų kryptis:  Mechanikos inžinerija

Valstybinis kodas: 6531EX026

Studijų formos ir trukmė: Nuolatinės studijos – 3 metai, Ištęstinės studijos – 4 metai

Išmoksiu:

 • dirbti įvairiose pramonės šakose, spręsti techninius, technologinius bei valdymo uždavinius;
 • analizuoti techninę dokumentaciją, rengti technologijas, pasirinkti įrenginius;
 • organizuoti ir vadovauti technologiniams ir gamybos procesams;
 • savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje;
 • analizuoti profesinės veiklos informaciją, numatyti jos atlikimo būdus ir metodus;
 • analizuoti ir įvertinti gaminių savybes, taikyti inžinerines žinias formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis;
 • lanksčiai spręsti gaminių gamybos technologijų parengimo uždavinius;
 • analizuoti ir kontroliuoti technologijos įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros sistemas;
 • sudaryti gamybos įmonės plėtros planus;
 • organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą gamybos arba remonto įmonėje;
 • taikyti mechanikos inžinerijos srities teorines žinias sprendžiant praktines problemas;
 • taikyti kritinės analizės, argumentavimo, diskusijos metodus;
 • veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe.

Dirbsiu:

 • mechanikos inžinerijos krypties specialistu įvairiose pramonės šakose;
 • mechanikos inžinerijos krypties specialistu gamybos arba remonto įmonėje;
 • vadovu savo versle.