Technikos fakulteto studijų programos

#suVIKOpavyko

Geležinkelio transporto inžinerija

Geležinkelio transporto inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti konkurencingus, aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti geležinkelio eismo valdymo sistemų, traukos riedmenų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius.

Skaityti daugiau
Informacinių sistemų inžinerija

Informacinių sistemų inžinerija

Studijų programos tikslas:
Parengti informacinių sistemų inžinerijos specialistą, gebantį analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti, projektuoti ir diegti informacines sistemas, taikydamas įvairias projektavimo ir modeliavimo metodikas, parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones, kurdamas ir administruodamas duomenų bazes bei internetines svetaines, suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau
Elektros ir automatikos inžinerija

Elektros ir automatikos inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos elektros ir automatikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias elektros inžinerijos srityje.

Skaityti daugiau
Automobilių techninis eksploatavimas

Automobilių techninis eksploatavimas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau

Energijos inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias, spręsti profesines problemas energijos inžinerijos kryptyje.

Skaityti daugiau
Atsinaujinančios energijos inžinerija

Atsinaujinančios energijos inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos atsinaujinančios energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias atsinaujinančios energijos inžinerijos srityje. Studijų programos rezultatai atitinka energijos inžinerijos studijų krypties koleginio išsilavinimo pirmos pakopos sudėtingumo lygį ir nukreiptos į praktiškai patikrintų mokslo žinių ir tipinių inžinerinių sprendimų taikymą, specialistų parengimą praktinei veiklai.

Skaityti daugiau
Automobilių elektronikos sistemos

Automobilių elektronikos sistemos

Studijų programos tikslas:
Rengti kvalifikuotus elektronikos inžinerijos specialistus transporto sektoriuje, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų profesionaliai prižiūrėti, diagnozuoti, remontuoti, projektuoti ir diegti nuolat tobulinamas bei globalioje rinkoje plačiai naudojamas automobilių elektronikos sistemas, kurti ir vadovauti šias paslaugas teikiančioms Lietuvos Respublikos ir kitų šalių įmonėms.

Skaityti daugiau
Mechaninių technologijų inžinerija

Mechaninių technologijų inžinerija

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mechanikos inžinerijos specialistus, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų profesionaliai projektuoti, spręsti profesines problemas, taikyti naujausias technologijas mechanikos inžinerijos srityje.

Skaityti daugiau