Social responsibility

#suVIKOpavyko

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius kolegijoje, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kviečiame apie tai pranešti:

  • el. paštu antikorupcija@vtdko.lt
  • paskambinti telefonu (8 5) 230 21 40
  • atvykus į kolegiją (adresu Antakalnio g. 54, Vilnius) pateikti pranešimą raštu Eglei Intienei, atsakingai už korupcijos prevenciją
  • pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai el. paštu stt@stt.lt

Užtikriname Jūsų asmens informacijos konfidencialumą, be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti). Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas gali būti ir anoniminis, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie korupcijos apraiškas, gali būti neinformuojamas apie priimtus sprendimus, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Korupcijos prevencijos įstatymas

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį

2021 m. gruodžio 31 d. kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-165 „Dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, patvirtinimo“ patvirtintas pareigybių sąrašas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, padalinio vadovas, padalinio vadovo pavaduotojas), dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Elgesio su Dovanomis tvarkos aprašas (patvirtintas 2022 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-151 „Dėl Elgesio su dovanomis tvarko aprašo patvirtinimo“) nustato ir reglamentuoja dovanų priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo, naudojimo ir saugojimo tvarką.
In 2022 year gruodžio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-152 „Dėl Dovanų registro tvarkytojo skyrimo ir Dovanų vertinimo komisijos sudarymo“ Dovanų registro tvarkytoja paskirta Eglė Intienė, vyriausioji vidaus kontrolės ir rizikų valdymo specialistė (el. paštas e.intiene@vtdko.lt, 201 kab.).

The Labour Council is an independent collegiate representative body of the employees of Vilnius College of Technologies and Design, which protects their professional, labour, economic and social rights and represents their interests. The Labour Council shall be guided by the Labour Code of the Republic of Lithuania, the Rules of Procedure of the Labour Council of Vilnius College of Technologies and Design and other legal acts of the Republic of Lithuania regulating labour relations.

In 2022 year spalio 18 d. savo funkcijas pradėjo vykdyti nauja, trejų metų kadencijai išrinkta Darbo taryba:

Darbo tarybos pirmininkė

Vilma Matulienė, prodekanė, lektorė

Nariai

Dominykas Beištaras, lektorius
Renata Galiauskaitė, vyriausioji dokumentų valdymo specialistė
Nida Kalinauskienė, studijų administravimo specialistė
Eglė Matusevičiūtė, direktoriaus padėjėja, lektorė

Darbo tarybos nutarimai:

In 2023 year kovo 23 d. Posėdžio metu nutarta pritarti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikai, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos struktūros pakeitimui ir Darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo redakcijai.

In 2023 year sausio 19 d. Posėdžio metu nutarta tvirtinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos darbo tarybos veiklos reglamentą, pritarta Vaikų valandinės priežiūros kambario taisyklėms.

Mūsų kolegijos studentai ir bendruomenė turi galimybę gauti nemokamą psichologinę pagalbą. Konsultacijas teikia psichologė Lidija Janušonienė.
Dėl konsultacijos rašykite el. paštu l.janusoniene@vtdko.lt

Siekiant informuoti apie teikiamą psichologinę pagalbą, vykdyti psichologinių problemų prevenciją skelbiama informacija, apie tai, kur prireikus galima kreiptis dėl psichologinės pagalbos.

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

  • Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val., kasdien, savaitgaliais visą parą)
  • Vilties linija – 8 800 60700 (darbo laikas: visą parą)
  • Linija doverija – 8 800 77277 (pagalba teikiama rusų kalba. Darbo laikas: 16.00-20.00 val.)