Įvykdyti tarptautiniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

VIPSKILLS

  

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ („Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers“ (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis : 2016-12-01 – 2019-05-31.

Pagrindinis projekto siekis yra atliepti kartu su technologinėmis inovacijomis ir pokyčiais aukštajame moksle augančius statybos sektoriaus lūkesčius būsimų inžinierių praktiniams įgūdžiams. Tad įgyvendinant projekto veiklas bus tobulinami kelių Europos šalių studentų praktiniai įgūdžiai, vėliau padėsiantys parinkti geriausius energijos efektyvumo požiūriu sprendimus, atsižvelgiant į techninį, ekonominį, ekologinį, socialinį, klimato ir juridinį aspektus atlikti išsamią analizę. Taip pat bus lavinamos kompetencijos, būtinos darbui tarptautinėje darbo rinkoje: gebėjimas bendradarbiauti, kūrybinis mąstymas, kalbiniai įgūdžiai ir kt.

Projekto eiga : dviejų trumpų mokymo(si) kursų Lenkijoje ir Ispanijoje 16-ai dėstytojų organizavimas (jų metu bus tobulinami dėstytojų įgūdžiai, keičiamasi žiniomis apie statinius, energijos šaltinius ir pažangias šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemas, vykdomi mokymai su e-mokymo platforma, kt.); šiuolaikinio mokymo(si) VIPSKILLS modulio kūrimas; vasaros stovyklų Lenkijoje ir Ispanijoje bei 2 savaičių trukmės e-mokymosi ciklo 24-iems studentams iš visų projekte dalyvaujančių institucijų organizavimas; didaktinės ir e-mokymo(si) medžiagos bei mokomosios knygos anglų k. parengimas, trumpo techninių terminų žodynėlio anglų-lenkų-ispanų-lietuvių kalbomis sudarymas, kt.

Projektą įgyvendina 3 aukštosios mokyklos:
Balstogės technikos universitetas, Lenkijos Respublika (BUT) – projekto vykdytojas;
Kordobos universitetas, Ispanijos Karalystė (UCO) – projekto partneris;
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Lietuvos Respublika (VTDK) – projekto partneris.

ir viena inžinierių asociacija, Lenkijos statybos inžinierių ir technikų asociacija (Balstogės padalinys) – projekto partneris.
 
Atskiruose projekto VIPSKILLS etapuose dalyvaus Lenkijos ir Ispanijos socialiniai partneriai :
De Dietrich Heating Technic
Purmo Rettig Heating
NIBE-BIAWAR
Sankom
CIAC – Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible
Grupo MAGTEL
AFAR Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización
 
Projekto metu sukurti produktai (pvz., programa, didaktinė ir e-mokymosi medžiaga, e-žodynėlis, e-knyga, kt.) bus viešai prieinama projekto internetinėje svetainėje (http://vipskills.pb.edu.pl/lt/apie-vipskills), projekto susitikimų ir renginių metu.
 

Projekto naujienos

VIPSKILLS: išleista projekto knyga

Įgyvendinant „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekto „Virtualūs ir intensyvūs kursai, lavinantys būsimų inžinierių praktinius įgūdžius“ (“Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers (VIPSKILLS)” Nr.2016-1-PL01-KA203-02615

Skaityti daugiau