Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Studentų vadybinių įgudžių ugdymas simuliacinėje verslo rinkoje

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto  „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projekto pavadinimas „STUDENTŲ VADYBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS SIMULIACINĖJE VERSLO RINKOJE“ (Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-071)